Komorná tvorba

Komorná tvorba

Interiérové sochy a objekty - voľná tvorba

Sochy a objekty v architektúre

Sochy a objekty v architektúre

Tvorba do architektúry, mestského i prírodného prostredia

Fontány

Fontány

Koncepcia, dizajn a realizácia fontán s výtvarným dielom

Akademický sochár Martin Lettrich

Martin Lettrich sa venuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia.

Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe prostredia.

Katalóg k výstave v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne