Účasť na kolektívnych výstavách – výber:

1986   - Grafika a malá plastika z ČSSR – Coburg , Nemecko

1987   - Socha piešťanských parkov, Piešťany

1987   - BA 36- 46 , Praha, Most, Česká Republika

1988   - Bienále komornej plastiky, Poznaň, Poľsko

1997   - Slovenskí absolventi českých umeleckých škôl, Bratislava

2005   - Ba 54 – 63, Hommage a Štefan Prokop, Bratislava, Berlín

2007   - Umenie 2007, Bratislava

2008   - Trenčín 2008, Výber zo súčasnej slovenskej tvorby

2009   - Tolerance in Art, Bratislava

2010   - Bienále voľného výtvarného umenia, Bratislava

2010   - Individual Stories, Los Angeles, USA

2014   - Trenčín 2014, výber zo súčasnej slovenskej tvorby

2017  -  90. výročie Umeleckej besedy, Umelka, Bratislava

2019  -  "Škola profesora Jana Kavana", Galéria Statua, Bratislava

2022  -  "Prieniky", Slovenský inštitút, Berlín